Tontin hankinta

Opas tontin hankintaan

Haja-asutusalueelta tonttia ostettaessa tulee aina selvittää luvan saanti kunnalta/kaupungilta, ennen lopullisen kaupan tekemistä. Älkää ikinä uskoko, vaikka myyjä vakuuttaisi mitä, kauppa pitää tehdä aina ehdollisena poikkeusluvan tai rakennusluvan myöntämiseen saakka. Evesa-talot on mielellään mukana jo hankkeen tässä vaiheessa, ja hoidamme kunnan kanssa teidän puolesta poikkeusluvan ja rakennusluvan hakemisen, tässä vaiheessa ei tarvitse vielä sitoutua mitenkään, koska teemme muutenkin projektit aina suunnitteluineen ja lupien hakemisten kanssa, niin kerromme mahdolliset ongelmat jo mielellään tässä vaiheessa, vaikka myyjä vakuuttaa luvan saamista. Jos kysymykseen tulee poikkeusluvan hakeminen, on se syytä hakea aina ennen lopullisen kauppakirjan tekemistä.

evesa1
evesa2
 

Muista tarkistaa ainakin seuraavat asiat; millainen tontti on maaperältään ja mitä vaikuttaa perustamiseen, teetämme tarvittaessa jo tässä vaiheessa tontille maaperätutkimuksen ja pintavaaituksen, tarvitaan rakennuslupaa varten joka tapauksessa. Tontin kaavamerkinnät, ja vallankin vanhoilla alueilla tulee uudet talot suunnitella niin, että sopeutuvat olemassa olevien rakennuksien kanssa yhteen. Talousveden ja viemärin sijainnin selvittäminen, joskus saattaa luulla, että on lähellä, sitten selviääkin, ettei ole lähelläkään, vallankin vesiosuuskuntien alueilla kannattaa olla tarkkana.

Mahdolliset tulevat suunnitelmat alueen kehittämisestä paikalliselta paikkakunnan kaavoittajalta tai rakennustarkastajalta.
Tontti myydään yleensä kiinnityksistä vapaana ja kiinteistönvälittäjät hankkivat rasitetodistuksen valmiiksi. Rasitetodistuksen saa myös itse käräjäoikeuden kansliasta.

Tontin ostaja vastaa varainsiirtoverosta, tontin mittauskuluista ja lainhuudatuksesta.

Sijainnin ja rajojen ohella toinen keskeinen selvittelyn aihe tonttia yksityiseltä ostettaessa on sen rakennusoikeus. Tämä selkiytyy parhaiten käymällä paikkakunnan rakennustarkastajan juttusilla. Hän yleensä osaa sanoa asian välittömästi. Jos hän epäröi, on syytä tehdä tontista oston ja myynnin sitova vuokrakirja niin, että se purkautuu, mikäli tontille ei saa rakennuslupaa. Samalla on syytä selvittää kulkuoikeudet tontille. Varsinkin, jos kulkuyhteys on rasitteena toisen omistamalle maalle, asia on selvitettävä kunnolla ja tehtävä asiasta kirjallinen lisäsopimus. Jos tie joudutaan rakentamaan, siihen liittyvät kulku- ja rakentamisvelvoitteet on sovittava ennen kauppakirjan tekemistä.

RT-kortisto kortti pientalotontti RT 90-10244 toteaa rakennuspaikasta seuraavaa:

Rakennuspaikasta selvitetään rakennuspaikan kaavallinen kelpoisuus, geotekniset ominaisuudet, toiminnallinen kelpoisuus, liikenneyhteydet, kunnallistekninen valmius sekä tehdään muut tarvittavat selvitykset. Korjaushankkeessa selvitetään korjattavan rakennuksen tila. Selvityksessä esitetään olemassa olevien rakenteiden ja teknisten verkostojen kunto ja arvioidaan korjaustarpeen laajuus ja perusteellisuus. Vanhoista kohteista hankitaan rakennushistoriallinen selvitys.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 116 § toteaa rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset:
Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa. Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sopiva, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2 000 neliömetriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. Rakennuksen etäisyydestä asemakaava-alueen ulkopuolella toisen omistamaan tai hallitsemaan maahan ja sillä olevaan rakennukseen säädetään asetuksella.

Muistakaa ottaa yhteyttä Evesa-taloihin mielellään liian aikaisin kuin myöhään, autamme mielellämme kaikissa rakentamiseen liittyvissä asioissa!